2011 

VAIDAVAS NOVUSA KLUBS

2010

DAŽĀDI NODERĪGI MATERIĀLI PAR NOVUSU (REDIĢĒTS 22.09.15.)

VAIDAVAS NOVUSA KLUBA 2016. GADA KALENDĀRS

____________________________________

AKTUĀLI:

VAIDAVAS KAUSS 2016.
4.POSMS. 
30. JŪLIJS. 2016.GADS.

_____________________________________________________

LĪGO DIENAS NOVUSA TURNĪRS VAIDAVĀ
"JĀNĪTIM BIJ SIERA RIPA"
2016. GADA 25. JŪNIJĀ

______________________________________________________________________________________________________________
VAIDAVAS NOVUSA KLUBA 2016. GADA KALENDĀRS

Mājaslapa tika atvērta 25.01.2013.
Lai reģistrētos mājas lapā Tev nav jābūt kluba biedrām.
_____________________________

_________________________

_________________________

VAIDAVAS NOVUSA KLUBA KONTAKTI:

VAIDAVAS NOVUSA KLUBA ATBILDĪGĀ PERSONA UN SACENSĪBU ORGANIZATORS:
AINĀRS PĒČS TEL.: 29240819
                      E-PASTS: PICA1968@INBOX.LV
VAIDAVAS NOVUSA KLUBU SACENSĪBU GALVANAIS TIESNESIS UN MĀJASLAPAS VEIDOTĀJS:
ĢIRTS PĒČS TEL. :20251656
 E-PASTS: VAIDAVASNOVUSAKLUBS@INBOX.LV

Mūsu facebook profils. ---->

________________________